Co se stane, když zapojíte 20 000 lidí do senzorické sítě?

Skvělý projekt z Belgie, který nám ukazuje, jak by to mohlo vypadat. Tohle je cíl.

V Belgii rozmístili před domy obyvatel 20 000 jednorázových měřících “stanic”, které sbíraly hodnoty NO2. A k čemu to všechno?

– Naměřili hodnoty NO2 napříč městy. Stále většina obyvatel celé EU žije v podmínkách, ve kterých by žít neměla. NO2 např. pomáhá vzniku astmatu, bronchitidy a dalším respiračním onemocněním.

– Jedním z nejhorších měst byly Antwerpy, kdežto Ghent měl hodnoty relativně v normě napříč městem.

– Na základě měření se město Ghent rozhodlo zavést řízení dopravy, které omezí průjezd napříč centrem města. Antwerpy zaujaly méně radikální postoj a představili nízko-emisní zóny, které postihují jen nejstarší dieselové vozy.

– Velkým překvapením bylo, jak moc negativně ovlivní ovzduší kruhové objezdy a křižovatky.

– Jedny z nejhorších lokalit napříč městy jsou dlouhé, rovné ulice. Včetně historického centra Bruggy.

Průzkum byl zaštítěn univerzitou v Antwerpách prof. dr. ir. Filipem Meysmanem.

Problémem celého měření a projektu je, že se posbírala data pouze v ten daný okamžik. Komplexní měřící systém by umožnil měřit hodnoty po celý rok a na základě dlouhodobých měření přijmout nová opatření, vyhodnotit dopad a poté se rozhodnout, zda-li takové opatření vyhovuje anebo je třeba zpřísnit (nebo můžeme naopak zvolnit).

Představovalo by to obrovkou výhodu pro města a jejich obyvatele a v konečném efektu by se ušetřiliy městské peníze za opatření, která ničemu nepomohou.

Věříme, že Ostrava a další města si jsou problému vědomí, chtějí a budou jej řešit. Rádi poskytneme k dispozici vše, co máme a začneme spolupracovat na projektu, co má smysl.

Napsat komentář
0

Váš košík